Rodjenje deteta, tranziciona tačka porodice

Olivera, Aleksandra/Gordana
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ideja je da roditeljima koji imaju decu predskolskog uzrasta pruzi kontinuiranu strucnu podrsku u obavljanju roditeljskih uloga, pomogne u izgradnji odgovornog roditeljstva i odgovarajucih kompetencija za kvalitetnu podrsku razvoju dece. U cilju davanja podrske roditeljima dece predskolskog uzrasta i promovisanja odgovornog roditeljstva strucni tim  kao deo svojih usluga organizuje psiho-edukativne radionice radi jacanja roditeljskih vestina.

Inicijative u drugim zeljama:

U SAD 1998. god. urađena je studija  koja je utvrdila da 1 od 6 nacionalnih ciljeva obrazovanja jeste da roditelji imaju mogućnost obučavanja i podršku koja im je potrebna u obavljanju roditeljske uloge. Javila se potreba u osmišljavanju porgrama za jačanje roditeljskih kompetencija roditelja. Mnogim roditeljima nedostaje dovoljno znanja kako treba da se pedagoški ophode sa detetom ili pruže adekvatan odgovor u situacijama koje im predstavljaju izazov. Sam odnos roditelja prema detetu i deteta prema roditelju je u stanju stalne promene, razvoja i prilagođavanja jednih na druge. Uspeh zavisi, pre svega, od spremnosti roditelja da objektivno prepozna individulane karakteristike deteta i uravnoteži ih sa svojim osobinama, zahtevima i očekivanjima.

OBUKA VEŠTINAMA

Cilj rada Škole roditeljstva jeste razvoj pedagoške kulture roditelja za vaspitno delovanje u porodici (jačanje roditeljskih kompetencija). Grupni sastanci sa roditeljima koji bi se održavali radi sticanja informacija na određenu temu imali bi za cilj proradu sadržaja i obuku veštinama koji su obuhvaćeni temom koja se obrađuje. Takođe, prisustvo više roditelja na jednom mestu zainteresovanih za datu temu omogućilo bi  da se razmene mišljenja i iskustava na širem planu.

Radioničarski rad sa grupom roditelja predstavlja  na kvalitativan način proširivanje saradnje sa roditeljima. Time proširujemo uticaj i doprinos napredovanju i razvoju dece i porodice.

Organizacioni aspekti – predlog

  1. Grupe do 10 polaznika okvirno
  2. Dinamika odrzavanja:

Prvi ciklus radionica  zapocinjemo prve sedmice u decembru u zavisnosti od broja prijavljenih učesnika. Ritam sastanaka je jednom sedmično. U prvom ciklusu najpre će se obradjivati teme u vezi sa razvojem dece u prvoj godini života, ulogom majke i oca u prvoj godini i dr. jer je to „početak svega“, početak razvoja dece, odnosa sa decom, početak razvoja roditeljstva i predstavlja osnovu za dalji razvoj dece. Namenjeno pre svega, trudnicama i roditeljima sa bebom i malom decom,  ali i svim zainteresovanim roditeljima.

Škola roditeljstva 2“ koji započinjemo krajem februara, posle svih praznika i odmora, i traje otprilike 7 – 8 susreta do početka juna, kada završavamo sa radionicama u ovoj radnoj godini. U ovom ciklusu radionica obradjivaćemo teme koje se tiču uloge roditelja u razvoju deteta od 3 god, razvoj odnosa privrženosti, pozitivne discipline i dr. radionice namenjene svim roditeljima dece predškolskog uzrasta. Trajanje radionica iznosi 90 minuta.

Može im se ponuditi i mogućnost dalje  prorade radioničarkse teme u individualnom susretu

sa stručnim saradnikom. 

2. Oprema: propratni materijal, tabla, sala i stolice, eventualno voda (uz kafu), (otprilike ono što se inace koristi na kursevima, seminarima)

    Metode učenja/obuke koje će se koristiti:

    -predavanje ili power point prezentacija

    -rešavanje problema

    – interakcija u maloj grupi

KOJA ZNANJA  I VEŠTINE ĆE STEĆI UČESNICI?

1. Sticanje znanja o ranom razvoju odnosa izmedju bebe i majke i drugih članova porodice (podsticaj sigurnom afektivnom stilu vezivanja)

1a. Sticanje znanja o značaju ranih prvih odnosa i relacija za stvaranje obrazaca po kojima se zasnivaju i održavaju odnosi u kasnijem životu

2. Sticanje veština razumevanja ponašanja deteta kao vida komunikacije

3. Sticanje znanja o značaju podrške i pomoći majkama i bebama za uspostavljanjem zdravih obrazaca ponašanja i odnosa

4. Sticanje znanja o značaju separacije u najranijem detinjstvu i uslovima pod kojim se stiče sposobnost za prevazilaženje kasnijih separacionih anksioznosti i teškoća

6. Razumevanje razvojnih faza kroz koje prolazi dete predškolskog uzrasta

7. Razumevanje emocionalnog razvoja dece, kontrola emocija

8. Disclipinovanje dece i vaspitni stilovi

i mnoge druge…

4. Tim stručnih saradnika: dečji psihijatar, psiholog, porodični terapeut

Prijave za radionicu telefonom ili putem forme za prijavu ispod.


O nama

Kreativna praksa je sedište kreativnih ljudi koji vole da maštaju i rade u polju svog stručnog interesovanja. Dugogodišnje iskustvo nas čini spremnim da pomognemo roditeljima koji žele da prošire svoje vidike, kako u okviru svog ličnog prostora tako i u komunikaciji sa svojom decom. Dobro došli su i budući roditelji, kao i roditelji beba koji imaju svoje posebno “bebi ćoše”.

Poslednji tekstovi

Kontakt

2019 Kreativna praksa © All Rights Reserved