Objavljeni stručni radovi

Radovi objavljen u domaćem časopisu, prvi autor Aleksić O, Rudić N, Popović Deušić S, Pejović Milovančević M, Banjac Karović M. Primena klasifikacionih sistema u oblasti pervazivnih razvojnih poremećaja. Psihijatrija danas 2002, XXXIV, 3-4/319-326/  Aleksić O, Popović Deušić S, Stanković M, Pejović Milovančević M. Shizofrenija sa početkom u detinjstvu-I: etiološka razmatranja. Psihijatrija danas 2002, XXXIV, 3-4/305-318/  Aleksić Hil …

Objavljeni stručni radovi Read More »