Day: November 26, 2019

METODE NEUROIMIDŽINGA U RAZVOJNIM NEUROPSIHIJATRIJSKIM POREMEĆAJIMA

Olivera Aleksić-Hil[1], Roman Balvanović[2],Vesna Spasić-Jokić[3] Upotreba novih tehnika ”imidžinga” u proučavanju normalne i patološke strukture i funkcionisanja centralnog nervnog sistema (CNS) u razvojnim poremećajima u detinjstvu, još uvek nije ušla u rutinsku upotrebu. Jedan od razloga za to je i nedovoljno proučena bezbednost takvih istraživanja na populaciji dece (iako se tvrdi da su NMR snimanja …

METODE NEUROIMIDŽINGA U RAZVOJNIM NEUROPSIHIJATRIJSKIM POREMEĆAJIMA Read More »

GENETSKA OSNOVA I RAZVOJNA BIOLOGIJA

Sanja Nikolić, Olivera Aleksić Hil UVOD: Napredak nauke i tehnologije tokom proteklih 150 godina, jasno pokazuju da su nasledni faktori, koji se prenose sa generacije na generaciju, u najvećem delu ključni za uočene varijacije između vrsta i unutar vrste. Iako se složenost ljudskog postojanja ne može jednostavno svesti samo na efekte gena, naučna je istina …

GENETSKA OSNOVA I RAZVOJNA BIOLOGIJA Read More »

AUTIZAM I DRUGI PERVAZIVNI RAZVOJNI POREMEĆAJI (ICD-X F 84, DSM-IV 299)

DEFINICIJA Pervazivni razvojni poremećaji predstavljaju grupu neuropsihijatrijskih razvojnih poremećaja (F84.0-F84.10)koje karakteriše usporenje i devijacija u oblasti socijalnog i kognitivnog razvoja, naglašeno u oblasti govora i jezika, sa početkom tokom prvih godina života i tendencijom promene simptoma sa uzrastom deteta. ISTORIJAT POJMA Sadašnja definicija pervazivnih razvojnih poremećaja je inspirisana iscrpnim opisima kliničke slike autizma od strane …

AUTIZAM I DRUGI PERVAZIVNI RAZVOJNI POREMEĆAJI (ICD-X F 84, DSM-IV 299) Read More »

Attachment (privrženost)

Definicija pojma Attachment (privrženost) je recipročan proces emocionalnog povezivanja izmedju deteta i osobe koja neguje dete.Ovaj odnos je sasvim posebna veza koja daje (ili ne)sigurnost, bezbednost, komfor i uživanje. Uvod Attachment prema osobi koja brine o detetu je osnovna ljudska potreba ukorenjena kroz milione godina evolucije. Potreba za vezivanjem je psihološki, emocionalni, kognitivni i socijalni …

Attachment (privrženost) Read More »

Problem pažnje i hiperaktivnosti

Pažnja je kratkog trajanja, započinje i prekida nezavršenu aktivnost, da bi započeo i prekinuo sledeću, pravi nepotrebne greške. Ako ga prekinemo u radu sporo i teško se vraća na započetu aktivnost. Odsutnost i pri direktnom obraćanju. Teško prati i završava instrukcije. Lako se omete, lako izgubi cilj akcije. Izbegava zadatke koji traže istrajavanje. Gubi stvari, …

Problem pažnje i hiperaktivnosti Read More »

Kako nastaje anoreksija kod adolescentkinja

Negde u starijim razredima osnovne škole, sa sve većim interesovanjem za fizički izgled i kada su uveliko u toku promene koje telo od dečijeg prevode u odraslije muško ili žensko, u nekim krugovima đaka, posebno devojčica ishrana postaje zanimljiva tema. Sa druge strane, fizički izgled se komentariše, prikazuje i tumači u sredini i kroz medije …

Kako nastaje anoreksija kod adolescentkinja Read More »

Agresivnost mladih-prihvatljiva i neprihvatljiva

Agresivnost ispoljava svako. Postoji doza i vrsta agresivnosti koja je deo normalnog psihičkogfunkcionisanja i osnova je neškodljivih načina ponašanja, kao što su prodornost, nadmetanje iasertivnost. Ona ojačava i brani samopoštovanje tokom razvoja i služi napredovanju ka ispunjenjuživotnih ciljeva. Đak koji uvek želi da odgovara prvi, takmičarski nastrojeni đak, đak koji jako branistavove, bori se za …

Agresivnost mladih-prihvatljiva i neprihvatljiva Read More »

Adolescenti i porodica

Adolescencija-period u koju se “uplivava” oko 12-te godine izrazito je burno razdoblje razvoja. Ako vaše dete tvrdi da ste „smarači“, tvrdnja nije opravdana ako: Ako je „smaranje“ dosledno i jasno uspostavljanje pravila koja nisu previše rigidna i za koje se daje obrazloženje; Ako je „smaranje“ redovna otvorenost i započinjanje razgovora o zabrinutosti i problemima u …

Adolescenti i porodica Read More »